Disclaimer
Algemeen

50SWEETSOFCANDY V.O.F. (Kamer van Koophandel: 80974090), hierna te noemen 50SWEETSOFCANDY, verleent u hierbij toegang tot www.50sweetsofcandy.com en nodigt u uit het aangeboden aan te schaffen. 50SWEETSOFCANDY verkoopt producten die op ambachtelijke en/of authentieke wijze zijn geproduceerd en behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid

50SWEETSOFCANDY zet zich in om de inhoud van www.50sweetsofcandy.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.50sweetsofcandy.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 50SWEETSOFCANDY.

Specifiek voor prijzen en overige informatie over producten op www.50sweetsofcandy.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 50SWEETSOFCANDY. De inhoud van www.50sweetsofcandy.com wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. 50SWEETSOFCANDY doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.50sweetsofcandy.com. 50SWEETSOFCANDY oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op www.50sweetsofcandy.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 50SWEETSOFCANDY nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 50SWEETSOFCANDY en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 50SWEETSOFCANDY, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.